Spletna izobraževanja

za pridobitev IZS kreditnih točk

Vabimo vas na spletna izobraževanja, s katerimi pridobite IZS kreditne točke iz izbirnih vsebin.

Po udeležbi na tečaju vam na IZS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker bomo vlogo oddali mi, vam pa bodo točke pripisane avtomatično.

Po opravljenem izobraževanju vam pošljemo potrdilo s katerega bodo razvidne IZS kreditne točke, zato od IZS zato ne boste dobili dodatnih obvestil.

Za pridobitev IZS kreditnih točk so razpisana naslednja spletna izobraževanja.

Uporaba javnih LIDAR in ortofoto podatkov za izdelavo DMR

Osnovne informacije:

Datumi izobraževanj:

 • 12.3.2024 ob 9:00
 • 3.4.2024 ob 9:00

Trajanje: 4 šolske ure

Vsa izobraževanja bodo potekala preko spletne platforme Confiva.

Cena: 300€ + DDV

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Namen izobraževanja:

Spoznati postopke uporabe javno dostopnih LIDAR podatkov za izdelavo digitalnega modela reliefa (DMR). Pri tem gre za velike količine, lahko več 100 milijonov podatkov, ki jih je potrebno ustrezno obdelati, da jih lahko učinkovito uporabimo v procesu izdelave projektne dokumentacije.
Uporabiti javne Ortofoto podatke za izboljšave modela DMR, zgrajenega iz LIDAR podatkov. Spoznati osnovne gradnike modela DMR ter postopke izdelave analiz DMR.

 

Program izobraževanja:

Izdelava DMR iz javno dostopnih LIDAR podatkov:

 • prenos LIDAR podatkov za območje Slovenije iz portala e-vode,
 • pretvorba podatkov v LAS format,
 • izdelava Point Cloud modela iz prenesenih podatkov,
 • izdelava poenostavljenega DMR iz LIDAR podatkov (razlaga metod TIN Simplify).

Projekcija Ortofoto posnetkov na DMR za realističen prikaz dejanskega stanja terena:

 • prenos javno dostopnih podatkov daljinskega zaznavanja (Ortofoto) iz portala e-prostor,
 • uvoz Ortofoto podatkov v CAD okolje in projekcija na DMR,
 • zgostitev točk DMR na željenih območjih, ki so predmet podrobnejše obdelave (razlaga metod TIN Densify).

Končni rezultat: natančen DMR iz LIDAR podatkov, opremljen s podatki daljinskega zaznavanja.

Osnovne definicije gradnikov DMR:

 • predstavitev različnih tipov vhodnih podatkov za izdelavo DMR (geodetske točke v risbi, geodetski posnetki, vektorizirane plastnice, 3D ploskovni elementi, oblaki točk itd.),
 • združevanje poljubnega števila modelov DMR za realistični prikaz projektne rešitve na obstoječem DMR,
 • izvleček podatkov iz DMR – višinske točke, plastnice, zunanje meje.

Izdelava analiz DMR:

 • analize višin in nagibov terena,
 • izdelava analiz višinskih pasov,
 • izdelava analiz poti vodnih kapljic (Water drop analysis) – za določevanje prispevnih območjih.

 

Ciljna skupina:
 • pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva,
 • pooblaščeni inženirji s področja geodezije,
 • pooblaščeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva.

Uporaba javnih prostorskih podatkov za izdelavo projektne dokumentacije

Osnovne informacije:

Datumi izobraževanj:

 • 19.3.2024 ob 9:00
 • 10.4.2024 ob 9:00

Trajanje: 4 šolske ure

Vsa izobraževanja bodo potekala preko spletne platforme Confiva.

Cena: 300€ + DDV

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Namen izobraževanja:

Spoznati postopke pridobitve in uporabe javno dostopnih prostorskih (GIS) podatkov za namen izdelave projektne dokumentacije. Poleg uvoza GIS podatkov v CAD okolje, je namen tudi spoznati postopke izvoza CAD elementov s pripetimi atributi v SHP format – za namen predaje projektne dokumentacije.
Spoznati postopke uporabe javno dostopnih LIDAR podatkov za izdelavo digitalnega modela reliefa (DMR). Pri tem gre za velike količine, lahko več 100 milijonov podatkov, ki jih je potrebno ustrezno obdelati, da jih lahko učinkovito uporabimo v procesu izdelave projektne dokumentacije.

 

Program izobraževanja:

Uporaba javnih GIS podatkov za potrebe izdelave projektne dokumentacije:

 • prenos javnih GIS podatkov za območje Slovenije iz portala e-prostor (parcele, stavbe, gospodarska javna infrastruktura),
 • priprava podatkov za uvoz v CAD okolje,
 • uporaba GIS atributih tabel (prikaz atributov v tabeli, filtriranje podatkov, poizvedbe…).

Izdelava novega GIS sloja in izvoz v SHP datoteko:

 • izdelava novega GIS sloja z atributi,
 • dodajanje elementov iz risbe na GIS sloj,
 • izvoz GIS slojev v SHP datoteko.

Izdelava DMR iz javno dostopnih LIDAR podatkov:

 • prenos LIDAR podatkov za območje Slovenije iz portala e-vode,
 • pretvorba podatkov v LAS format,
 • izdelava Point Cloud modela iz prenesenih podatkov,
 • izdelava poenostavljenega DMR iz LIDAR podatkov (razlaga metod TIN Simplify).

  Projekcija Ortofoto posnetkov na DMR za realističen prikaz dejanskega stanja terena:

  • prenos javno dostopnih podatkov daljinskega zaznavanja (Ortofoto) iz portala e-prostor,
  • uvoz Ortofoto podatkov v CAD okolje in projekcija na DMR.

   

  Ciljna skupina:
  • pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva,
  • pooblaščeni inženirji s področja geodezije,
  • pooblaščeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva.
  Uporaba BCP podatkov za izris obstoječe prometne signalizacije in načrtovanje kompleksnih predkrižiščnih tabel po Smernicah za vodenje prometa

  Osnovne informacije:

  Datumi izobraževanj:

  • 5.3.2024 ob 9:00
  • 26.3.2024 ob 9:00

  Trajanje: 2 šolski uri

  Vsa izobraževanja bodo potekala preko spletne platforme Confiva.

  Cena: 200€ + DDV

  Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kredito točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

  Namen izobraževanja:

  Spoznati postopek naročila obstoječe vertikalne (VPS) in horizontalne prometne signalizacije (HPS) iz banke cestnih podatkov (BCP). V nadaljevanju uporabiti te podatke za uvoz obstoječe VPS na odseku ceste, ki je predmet projekta.
  Spoznati postopke učinkovitega načrtovanja kompleksnih pred-križiščnih tabel, skladno s Smernicami za vodenje prometa.

   

  Program izobraževanja:

  Uporaba javnih GIS podatkov za potrebe izdelave projektne dokumentacije:

  • Prenos javno dostopnih podatkov o obstoječih cestah za območje Slovenije iz portala e-prostor – za odsek ceste, ki je predmet projekta.
  • Naročilo izvoza podatkov o obstoječi horizontalni (HPS) in vertikalni prometni signalizaciji (VPS) iz banke cestnih podatkov (BCP) v SHP formatu.
  • Uporaba atributov VPS za avtomatiziran izris obstoječih prometnih znakov v CAD okolje.
  • Učinkovito načrtovanje kompleksnih pred-križiščnih tabel, skladno s Smernicami za vodenje prometa.

   Ciljna skupina:
   • pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva,
   • pooblaščeni inženirji s področja prometnega inženirstva.

   Imate dodatna vprašanja?

   HEAD OFFICE

   3910 163rd Ave SW
   Tenino, WA 98589
   USA

   EU OFFICE

   Podutiška cesta 92
   1000 Ljubljana, Slovenia
   Europe

   EMPLOYMENT

   To apply for a job with KobiLabs, please send a cover letter together with your C.V. to: sales@kobilabs.com